Pagrindinis puslapis

Nemuno delta yra vienintelė deltinė ekosistema Lietuvoje. Iš maždaug 2000 km² Nemuno deltos 662 km² priklauso Lietuvai, o likusi dalis - Kaliningrado sričiai. Rusnės sala yra didžiausia Nemuno deltos sala. Bendras jos plotas - 4691 ha. Komplekse su supančiomis teritorijomis, sala reprezentuoja unikalų žmogaus ir gamtos suformuotą labai lygų kraštovaizdį. Nors 1950-60 hidrografinis tinklas buvo labai pakeistas, tai vienintelė teritorija Lietuvoje su deltoms būdingu upinių atšakų kompleksu.

Salą supa dvi Nemuno atšakos: šiaurėje - Atmata, o Skirvytė - pietuose. Iš vakarinės pusės salą supa Kuršių marios. Saloje yra Rusnės miestelis ir penki kaimai: Šyškrantė, Pakalnė, Uostadvaris, Vorusnė ir Skirvytė. Tik Rusnės saloje sutinkama specifinė architektūra, pastatų konstrukcijos ir papuošimai. Dėl XX a. vidurio įvykių iš Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo beliko tik gyvenviečių pastatai. Todėl seni kaimai yra labai svarbūs šio regiono istorinių ir kultūrinių žinių šaltiniai. Karai, politinių sistemų pokyčiai, vietinių gyventojų masinė emigracija ir naujų atvykimas sunaikino ar labai pakeitė salos pastatus. Tačiau išlikę tebėra labai vertingi, nes pasižymi tik salai būdinga specifine architektūra, pritaikyta prie vietos gamtinių sąlygų. Bent dalis jų unikalūs net Klaipėdos kraštui ir neturi analogų kituose Lietuvos etniniuose regionuose. Dauguma salos paminklinių pastatų yra datuojami XIX - XX a. pradžia. Vertingiausias objektas - Skirvytėlės kaimas, 1979 m paskelbtas urbanistikos paminklu. Tuo metu tai buvo antras kaimas Lietuvoje, turintis paminklinį statusą.